proiectare comoda*

1. Crearea unui proiect nou si specificarea datelor generale

In aceasta etapa se definesc informatiile generale, folosite pentru intregul proiect, cum ar fi:
 • se aleg tipurile de materiale care vor fi folosite in mod implicit (conducte, camine, capace de camin etc.);
 • daca este cazul, se completeaza valorile parametrilor pentru calculul debitelor de ape meteorice;
 • daca este cazul, se completeaza debitele predefinite si coeficientii de calcul pe baza carora se vor calcula debitele de alimentare cu apa si de canalizare menajera (sanitara), in functie de numarul de locuitori din punctele de conectare la cladiri;
 • sunt incarcate cataloagele care se vor utiliza in proiect.
Accesul se face din meniu "Optiuni\Optiuni proiect" sau cu functia F7

2. Inserarea hartii terenului ca baza de lucru

Fisierul care contine planul de baza poate fi importat numai in foaie de lucru tip "H Harta".
 • pentru fisiere format dwg sau dxf: din meniul "Fisier" se selecteaza "Importa baza din fisiere DWG/DXF", selectati fisierul dorit, selectati unitate de masura pentru desen si layerele care doriti sa fie importate.
 • pentru fragmente scanate si asamblate in ScanCombine, se selecteaza in partea din dreapta jos a ferestrei "Baza", din meniul afisat in partea de sus se selecteaza din nou "Baza", iar apoi componenta "Harta", in tabelul de date al noii componente se selecteaza fisierul cu harta scanata, daca este necesar se specifica scara hartii.
 • pentru a insera o harta salvata in format *jpg, *bmp,*wmf, *emf, se selecteaza in partea din dreapta jos a paginii de lucru "Baza", in parte de sus a paginii "Grafica" si apoi componenta "Desen". In tabelul de date al noii componente selectati si incarcati fisierul care contine harta, in mod obligatoriu trebuie specificata scara hartii.

3. Desenarea retelei

 • in pagina de lucru "Retea", se selecteaza pagina "Tevi apa" sau "Canalizare" in functie de tipul retelei care urmeaza sa fie trasata: de alimentare cu apa, respectiv canalizare;
 • cu ajutorul elementelor: sectiuni, camine, conectari, etc., se traseaza reteaua. Nu exista reguli stricte privind succesiunea desenarii si a plasarii componentelor.
 • pentru stabilirea directiei de curgere este necesar sa fie specificata "functia" punctelor de conectare (camine, statii de pompare, conectari). Astfel, caminele de capat pot avea functia de "Sursa" sau "Receptor", iar conectarile intermediare vor avea functia "Debit/Fluxuri combinate";
 • se continua cu trasarea retelei pe masura ce se verifica periodic corectitudinea legaturilor si se remediaza eventualele erori semnalate. Pentru verificarea conectarilor se foloseste combinatia de taste Shift+F2, sau din meniu "Date elemente\ Verifica legaturile".

4. Specificarea informatiilor privind elementele retelei

Fiecarui tip de componenta ii este specific un tabel cu caracteristici, cu tasta F12 se poate afisa sau nu acest tabel.
Exemplu de informatii care trebuie specificate:
 • in mod obligatoriu cota relativa a terenului;
 • acolo unde este necesar debitele sau presiunile in nodurile retelei;
 • tipurile de conducte, daca pe anumite sectiuni difera de cele definite implicit;
In plus, la statiile de pompare trebuie obligatoriu completate:
 • adancimea de acoperire a conductei de refulare;
 • adancimea inactiva care trebuie asigurata pentru o functionare corecta a pompei.
Pentru a facilita aceasta operatie se pot introduce simultan valorile comune pentru elemente multiple. De asemenea, informatia poate fi completata individual pentru fiecare componenta pe masura ce este introdusa.

5. Efectuarea calculelor. Optiuni de calcul

Inainte de a realiza dimensionarea elementelor retelei, aplicatia executa un diagnostic complet iar mesajele aferente sunt afisate intr-o zona distincta a ferestrei de lucru (pentru afisare sau nu tasta F8 sau din meniu "Vedere\Arata sau ascunde lista de erori")
Dimensionarea nu este posibila decat dupa rezolvarea cauzelor care au dus la aparitia mesajelor de eroare.
Lansarea calcului se face cu Functia F10, sau din meniu "Fisier\Executa calculele".
Pentru fiecare tip de retea existenta in proiect (canalizare gravitationala, canalizare sub presiune sau tevi apa) se afiseaza o lista distincta de optiuni de calcul.
Se bifeaza optiunile dorite, iar dupa finalizarea calculelor sunt disponibile informatii referitoare la: diametrele sectiunilor de retea, tipurile de guri de vizitare, parametri hidraulici etc.

6. Crearea profilului longitudinal prin orice sectiune de retea

Dupa finalizarea cu succes a calculelor este posibila trasarea in doi pasi a profilelor in lungul retelelor calculate:
 • pasul 1: se indica traseul pe care-l va urma profilul: nodul de start si nodul final. In pagina de lucru tip "P Profil", in meniu "Optiuni \ Optiuni proiect/definitii profile" (sau Ctrl+F7);
 • pasul 2: afisarea profilului, combinatia de taste Shift+F11 sau din meniu "Fisier\Crearea profil ca definit".

 • Configurarea "cartusului" aferent profilului se poate face cu Ctrl+F7\ "aspect componente\ configurare campuri".

7. Salvarea proiectului

Un proiect astfel creat este salvat intru-un fisier cu extensia *nts, care poate fi oricand apelat. El poate fi tiparit sau exportat in diferite formate, in functie de necesitati schema retelei in plan, profilele, tabelele cu rezultatele calculelor, lista de materiale etc.

8. Lista de materiale

Dupa salvarea proiectului se poate genera lista de materiale cu ajutorul modului ExpertKIT. out - mat. Articolele din lista de materiale care se regasesc in catalogul de produse Valrom Industrie beneficiaza de preturi on-line. Pentru a avea acces la aceste preturi este necesara legatura la internet.